นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น
กิจกรรม
 
การประชุมทางไกล (VDO Conference) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสานพลังประชารัฐ
CONNEXT ED กับ School Sponsor

 

 

งานวันวิทยาศาสตร์

 

 

ผลงานครู
ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ( เริ่มประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2 โทรศัพท์ 032-381191

เว็บมาสเตอร์ รัชฬิการ โพธิ์วาปี

E-Mail เว็บมาสเตอร์ : ratchada_kik@hotmail.com

E-Mail โรงเรียน : schoolwangyen@gmail.com