นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น

 

ยินดีต้อนรับค่ะ

กิจกรรม

ไหว้ครู 2563

 

ชี้แจงเปิดเทอม 1/2563

 

งานอำลาครูทวินันท์ อริยานนท์
ไปบรรจุเป็นครูผู้ช่วย
23 สิงหาคม 2562

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ
นำข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมของโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น

รณรงค์เลือกตั้ง

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เดินทางไกล

1 มีนาคม 2562

 

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2560

 

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายประสงค์ แย้มศิริ
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย
นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา นักวิชาการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก
นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้ดำเนินการเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ( เริ่มประชานุกูล )

การประชุมทางไกล (VDO Conference) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสานพลังประชารัฐ
CONNEXT ED กับ School Sponsor

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกปฐมวัย ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 ถึง 9 พ.ค. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2561
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เอกสารแนบ) 27 พ.ย. 2560
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เอกสารแนบ) 24 พ.ย. 2560
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (เอกสารแนบ) 10 พ.ย. 2560
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างทำชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบตั้งโต๊ะ ขนาด 3 เมตร 8 รางปลูก (ปลูกได้ 120 ต้น ) จำนวน 1 ชุด ต้องการใช้ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 ยื่นใบเสนอราคาภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างทำโรงเห็ด ขนาด 5x6 ตารางเมตร ต้องการใช้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ยื่นใบเสนอราคาภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
 
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่

( ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 23 กรกฎาคม 2563)

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ( เริ่มประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2 โทรศัพท์ 032-381191

เว็บมาสเตอร์ รัชฬิการ โพธิ์วาปี

E-Mail เว็บมาสเตอร์ : ratchada_kik@hotmail.com

E-Mail โรงเรียน : schoolwangyen@gmail.com